call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

ТАМГЫН ГАЗРЫН 2016 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Мөн тамгын газрын даргын 2016 оны 19 дүгээр тушаалаар шүүхийн хамгаалалтын бүсийг шинэчлэн баталж, шүүхийн байр, эд хөрөнгийн аюулгүй байдлыг хангаж байна. Хоёр: Шүүхийн захиргааны үйл ...

Get Quote

1.1.Энэхүү журмын зорилго нь Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд заасны дагуу албадлагын арга хэмжээ авах тухай эрх бүхий албан тушаалтны шийдвэрээр …

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ХИЛЭЭР НЭВТРҮҮЛЭХИЙГ ХОРИГЛОСОН …

1. Засгийн газрын 2001 оны 54 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Монгол Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны кодлосон жагсаалт"-ын "Мансууруулах бодис, тэдгээрийг үйлдвэрлэх, хэрэглэхэд зориулсан ...

Get Quote

ДЭЭД ШҮҮХИЙН ХУРАЛДААНЫ ДЭГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Дээд шүүхийн хуралдааныг Дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч, түүний эзгүйд орлож байгаа танхимын тэргүүн шүүгч даргална. 17 дугаар зүйл. Хуралдаан өдрийн 9-13 цагт, 14-18 цагт 2 цаг тутамд 15 минутын завсарлагатайгаар хуралдана. Шаардлагатай бол хуралдааныг 22 цаг хүртэл үргэлжлүүлж болно. Хэвлэх 18 дугаар зүйл.

Get Quote

50.1.27.шүүхийн шийдвэрт үндэслэл огт бичээгүй нь дээд шатны шүүхээр тогтоогдсон; 50.1.28.хуульд заасны дагуу татгалзан гарах үүрэгтэйгээ мэдсээр байж татгалзан …

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН 2019 ОНЫ ХҮНИЙ ЭРХИЙН ТАЙЛАН

Сонин хэвлэлд мэдээлснээр 2-р сард алтны уурхайд дөрвөн хүн амиа алдсанаас гадна үйлдвэрлэлийн осол аваарын талаар дурдсан өөр бусад мэдээллүүд гарч 2019 оны Хүний эрхийн тайлан АНУ-ын ...

Get Quote

ШҮҮХИЙН ЕРӨНХИЙ ЗӨВЛӨЛ

Шүүгчийн хараат бус, шүүхийн бие даасан байдлыг хангах зорилгоор Шүүхийн ерөнхий зөвлөл ажиллана. Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү ...

Get Quote

Зээлийн гэрээний маргаан (1). Шүүмж: УДШ-ийн Зөвлөмж …

Энэ үүднээс Дээд шүүхийн зөвлөмжид нэмэгдүүлсэн хүү тооцох аргачлалыг Монгол банкны баталсан загвараар тооцох буюу үүнийг судлах …

Get Quote

Mo нгол Улсын бодлогын хураангуй Хүүхдийн хөдөлмөр

хориглосон бөгөөд (нас, хүйсээс хамааран) өргөж болох ачааны дээд хэмжээг тогтоон зарим нэг ажил хөдөлмөр эрхлэхийг бүрэн хоригложээ. Энэхүү жагсаалтад хамгийн сүүлд хийсэн нэмэлтээр жил ...

Get Quote

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ ТӨРИЙН АЛБАН …

буюу ажилтан тодорхойлж, тухайн байгууллагын эрх баригчийн тушаалаар нэмэгдэл олгох хувийг тогтоож байна. 5.Төрийн албанд ажилласан хугацааг тогтоох үндсэн баримт нь хөдөлмөрийн буюу

Get Quote

Бидний тухай – Монголын Шүүгчдийн холбоо

Монголын Шүүгчдийн холбоо байгуулах саналыг 1995 онд Улсын Дээд Шүүхийн шүүгч Г.Ганзориг анх санаачилж, 1998 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдөр нэр бүхий 8 шүүгч/ шүүгч Р.Асхабыл, Б.Сарантуяа, Б.Батцэрэн, Х.Батсүрэн, С.Энхтөр, Д ...

Get Quote

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгаа – Хууль зүйн …

Хууль зүйн сургалт, мэдээлэл, сурталчилгааны төв дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ: Хууль тогтоомжийн системчлэх ажлыг хариуцан зохион байгуулах; Хууль тогтоомжийн улсын нэгдсэн бүртгэлд ...

Get Quote

ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМЫН ЗӨВЛӨМЖ

2016 оны 06 сарын 23. МОНГОЛ УЛСЫН ДЭЭД ШҮҮХИЙН. ЗАХИРГААНЫ ХЭРГИЙН ТАНХИМЫН ЗӨВЛӨМЖ. 2005 оны 04-р сарын 06-ны өдөр Дугаар 01 Улаанбаатар …

Get Quote

ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ /хилээр нэвтрүүлэхийг …

Хаяг: Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэнгийн байр, Хуульчдын гудамж 1, Бага тойруу, 4 дүгээр хороо, Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар …

Get Quote

Эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн сан

Шүүхийн ерөнхий зөвлөл шүүх, шүүгчийн шүүн таслах ажиллагаанд оролцохгүйгээр, гагцхүү хуульчдаас шүүгчийг шилж олох, эрх ашгийг нь хамгаалах зэрэг шүүхийг бие …

Get Quote

Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн сан

3.1.1. "шүүх" гэж Монгол Улсын Үндсэн хууль болон энэ хуульд заасны дагуу байгуулагдан хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэж, заавал биелүүлэх шийдвэр гаргадаг шүүгч, шүүх бүрэлдэхүүнийг; 3.1.2."дагнасан шүүх" гэж эрүү, иргэн, захиргааны зэрэг шүүн таслах ажлын төрлөөр дагнан байгуулагдсан шүүхийг. 4 дүгээр …

Get Quote

Сайдын тушаал 2021

Эмнэлзүйн заавар батлах тухай (Ходоод дээд гэдэсний шархлаа өвчний оношилгоо, эмчилгээний эмнэлзүйн заавар) А/702: : Үзэх: Эмнэлзүйн …

Get Quote

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Тус шүүх нь жилд дунджаар 65 мянга орчим иргэнд үйлчилгээ үзүүлж, 920-1100 орчим захиргааны хэрэг, маргааныг хянан шийдвэрлэж байна. Нийслэл дэх Захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх нь Монгол ...

Get Quote

50.1.27.шүүхийн шийдвэрт үндэслэл огт бичээгүй нь дээд шатны шүүхээр тогтоогдсон; 50.1.28.хуульд заасны дагуу татгалзан гарах үүрэгтэйгээ мэдсээр байж татгалзан гараагүй;

Get Quote

6/29/2018 Хэвлэх хувилбар

1.32."шүүхийн иргэдийн төлөөлөгч" гэж шүүх эрх мэдлийн байгууллагад ил тод, нээлттэй байх зарчмыг бэхжүүлэх, шүүн таслах ажиллагаанд олон нийтийн ... энэ талаар санал гаргах ба Улсын дээд ...

Get Quote

Отгонтогтоолын Мөнхнасан : Улсын Дээд шүүх үндсэн …

Монгол Улсын хувьд 1993 оны Шүүхийн тухай хуулийн дагуу Улсын Дээд шүүхэд иргэд, хуулийн этгээдээс хуулийн зүйл, заалтыг тайлбарлуулахаар хандсаны үндсэн дээр тогтоол гарган хууль тайлбарлаж ирсэн практик 2010 оныг хүртэл хадгалагдсаар байсан юм.

Get Quote

Тушаал шийдвэр, журам | Боловсрол, шинжлэх …

Боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын 2022 оны 05 сарын 12 өдрийн А/170 "Заавар батлах тухай". . Төрийн болон орон нутгийн өмчит ерөнхий …

Get Quote

Нийслэл дэх захиргааны хэргийн анхан шатны шүүх

Тухайлбал 2004 онд зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулахаар гаргасан иргэд, хуулийн этгээдийн 160 нэхэмжлэлийг хүлээн авч, 48 захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэж байсан бол 2022 онд иргэд, хуулийн этгээдээс 1653 нэхэмжлэл хүлээн авч, 1065 захиргааны хэргийг хянан шийдвэрлэжээ.

Get Quote

Монгол Улсын шүүхийн шийдвэрийн сан

16 дугаар зүйл.Улсын дээд шүүхийн бүрэлдэхүүн 1 7 д у г аа р зүйл.Улсын д ээд шүүхийн бүрэн эрх /Энэ хэсэгт 2013 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/

Get Quote

Үүнд: 1.2.1.Элсэгчдэд тавих нийтлэг болон онцлог шаардлагууд; 1.2.2.Оршин байгаа газраасаа өөр аймаг, хотоос оюутан хэрхэн элсүүлэх; 1.2.3.Элсэх хүсэлтэй иргэний өргөдөл хүлээн авч шийдвэрлэх ...

Get Quote

БИЕ ДААСАН ЗАГВАР, ХАРЬЦУУЛСАН ТОЙМ СУДАЛГАА"

Шүүхийн Захиргааны Монгол Улс дахь Загвар Шүүхийн захиргааны хувьд шүүхийн өөрийн захиргаа /judicial self-management/ гүйцэтгэх эрх мэдлийн захиргаа /executive model/ гэсэн хоѐр үндсэн загварыг

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ШҮҮХИЙН ТУХАЙ /Шинэчилсэн …

4.1.Шүүх дараах эрхэм зорилготой байна: 4.1.1.Монгол Улсын тусгаар тогтнол, бүрэн эрхт байдал, Үндсэн хуульт байгууллыг бататган бэхжүүлж, хамгаалах; 4.1.2.хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах ...

Get Quote