call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

Монгол Улсын газрын тос, уул уурхайн ил болоогүй …

Байгаль орчинтой холбоотой үүрэг амлалтууд болон эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны шаардлагууд Байгаль орчны хамгаалалт, эрүүл ахуй, аюулгүй ажиллагааны асуудлаарх

Get Quote

ЦИАНИДЫН МЕНЕЖМЕНТ

1 УУЛ УУРХАЙН САЛБАРТ ЗОРИУЛСАН ТЭРГҮҮН ТУРШЛАГА - ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР Цианидын Менежмент нь Уул уурхайн салбарын Тэргүүн Туршлага - Тогтвортой Хөгжил Хөтөлбөрийн 14 сэдвийн нэг юм.

Get Quote

Зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үндсэн чиг үүрэг | Байгаль…

- Аж ахуйн үйл ажиллагаанаас байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах, - Хог хаягдлыг багасгах, дахин боловсруулах, эргүүлэн ашиглах бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, ногоон үйлдвэрлэл, хэрэглээний технологи дамжуулах, нутагшуулах, байгаль орчныг хамгаалахад шинэ арга барил нэвтрүүлэх ажлыг …

Get Quote

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн …

Байгаль орчны хамгаалал. Эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлтэд тавигдах ерөнхий шаардлага (mns 17.5.1.19-92); Байгаль орчин. Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаагаар эвдэрсэн газрын ангилал. mns

Get Quote

МОНГОЛ: УУЛ УУРХАЙ

Төрийн байгууллага шатлан захирах тогтолцооны дагуу Улсын Их Хурал, Засгийн Газар, Уул Уурхай, Хүнд Үйлдвэрийн Яам, Төрийн Захиргааны Байгууллага гэсэн …

Get Quote

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам – Уул уурхай, хүнд …

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны эрхэм зорилго нь ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг арвижуулж, эдийн засгийн тэнцвэртэй олон тулгуурт бүтцийг бий болгоход оршино. Геологийн салбарын бодлого Эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, судалгаа, …

Get Quote

Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн …

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ: Уул уурхайн болон газрын тосны төслүүд нь нөхөн сэргээлт, хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг тухайн үйл ажиллагаа эхэлж, хаалт хийхээс 3 жилээс доошгүй хугацааны өмнө боловсруулж, Уул уурхай, хүнд ...

Get Quote

2014 оны А-05 дугаар тушаалын хавсралт БАЙГАЛЬ …

1.Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын тухайн жилд хэрэгжүүлэх Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам"-ыг хавсралтын ёсоор баталсугай.

Get Quote

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

төсөлд Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээ (БОҮХХ)-г боловсруулах шаардлагатай. Үе шат 1-ийн хүрээнд Баянхошуу, Сэлбэ дэд төвүүдэд баригдах орон сууцны бүтээн

Get Quote

УУЛ УУРХАЙН ШИЙДВЭР ГАРГАЛТАНД

Санхүүгийн батлан даалт/баталгаа - Тодорхой зорилгоор цаашид санхүүжүүлэх чадварыг батлах санхүүгийн хэрэгсэл; Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ / Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ - Төлөвлөгдсөн томоохон хөгжлийн төслүүдийн байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөг таамаглах зорилготой үйл явц.

Get Quote

ЗГХФ УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ …

ЗГХФ Уул уурхайн бодлогын үзэл баримтлалын үнэлгээ: Монгол улс ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА Тогтвортой Хөгжлийн Стратегийн Бүлэг (ТХСБ) нь 2016 оны 8-р сараас 2017 оны 2-р сарын хооронд Улаанбаатар

Get Quote

Хэнтий аймгийн Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

орчны менежментийн төлөвлөгөөг үндэслэн жил бүрийн 12 дугаар сард багтаан дараа оны тухайн жилийн байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулна.

Get Quote

МАК

Техникийн хамтын ажиллагаа Уул уурхайн салбарт тус Банкнаас үзүүлж буй техникийн туслалцаа болох Монголын олборлох үйлдэрүүдийн ил тод байдлын санаачлагыг дэмжих төсөлд 500,000 Евро зарцуулахаар төлөвлөгдсөн. Компанитай холбоо барих Монголын Алт Корпораци MAK Баянзүрх дүүрэг, шуудангийн хайрцаг …

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ …

5.1. Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөнд төслийн гол болон болзошгүй нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, сөрөг нөлөөллийг бууруулах, арилгах арга хэмжээг бүрэн тусгахаас гадна дараах зүйлийг тусгана: 5.1.1. уул уурхайн төслийн хаалтын үед авч хэрэгжүүлэх гол арга хэмжээ, хамрах хүрээ;

Get Quote

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

Байгаль орчныг хамгаалах (нөлөөллийг бууруулах) төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хамруулсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө; (vii) Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дэх нөлөөлөлд өртөх өрхүүдийн санал сэтгэгдэл; (viii) Орон нутгийн иргэдийн саналыг тусгасан Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын …

Get Quote

Сайн туршлагыг авах нь

уул уурхайн компаниуд болон бусад оролцогч талууд албан болон албан бус үйл ажиллагаагаар дамжуулан дүрэм боловсруулахад оролцох тухай юм. Байгаль орчны болон хүний эрхийн дүрмийг

Get Quote

Сургагч багш нарт зориулав.

Сургалтын үндсэн зорилго: Сургалтын үндсэн зорилго нь Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ, Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх замаар уул уурхайн шийдвэр гаргах үйл явцад талуудын оролцоог (Төслийн хүрээнд талууд гэдэг нь орон нутгийн төрийн албан …

Get Quote

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)

Get Quote

ЗГХФ УУЛ УУРХАЙН БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ …

сангийн Монгол дахь Байгаль орчны хөтөлбөрийн захирал асан, одоогоор Тогтвортой хөгжлийг хангахад талуудын оролцоог хангах төслийн захирал …

Get Quote

Хариуцлагатай уул уурхай

• Уул уурхайн бизнесийн гол онцлогууд, түүнд зайлшгүй тулгардаг байгаль орчин, нийгмийн нөлөөлөл зэрэг асуудлуудыг тайлбарлах • Уул уурхайн төслийн мөчлөгт холбогдох суурь ойлголтууд

Get Quote

Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн …

Уурхайн хаалт ба нөхөн сэргээлтийн менежментийн төлөвлөгөө ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ: Уул уурхайн болон газрын тосны төслүүд нь нөхөн сэргээлт, хаалтын менежментийн төлөвлөгөөг тухайн үйл ажиллагаа эхэлж, хаалт хийхээс 3 жилээс доошгүй хугацааны өмнө боловсруулж, Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам, Ашигт малтмалын газраас …

Get Quote

Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яам – Уул уурхай, хүнд …

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ, ЭРХЭМ ЗОРИЛГО. Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны эрхэм зорилго нь ил тод, хариуцлагатай уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар эрдэс баялгийн сан хөмрөгийг ...

Get Quote

"Оюу толгой" ХХК

"Оюу толгой" ХХК

Get Quote

Ярилцлага: Марк Ньюби "Оюу Толгой компани байгаль …

Хэлтэс нь байгаль орчны хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо, усны менежмент, байгаль орчны мониторинг болон газрын асуудал, байгаль орчны сургалт, химийн бодис болон хог хаягдлын менежмент, биологийн төрөл зүйлийн судалгаа хариуцсан үндсэн долоон багт хуваагдан ажилладаг.

Get Quote

2014 оны А-05 дугаар тушаалын хавсралт …

хийсэн байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, түүнд үндэслэн боловсруулсан байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөөг хянан баталж, төсөл …

Get Quote

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Байгаль орчны менежментийн …

1. "Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө боловсруулах, хянан батлах, тайлагнах журам"-ыг хавсралтаар баталсугай. 2. Журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж …

Get Quote

Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Шаардлага, …

Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны хүрээнд тавьсан зорилгодоо хүрснээр байгаль орчин, байгууллагадаа, сонирхогч талуудад үнэ цэнийг бий болгохыг …

Get Quote