call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

Байгаль орчныг хамгаалах (нөлөөллийг бууруулах) төлөвлөгөө болон орчны хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хамруулсан Байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө; (vii) Төсөл хэрэгжих нутаг дэвсгэр дэх нөлөөлөлд өртөх өрхүүдийн санал сэтгэгдэл; (viii) Орон нутгийн иргэдийн саналыг тусгасан Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын …

Get Quote

Aarhus Convention in Mongolian

3. Байгаль орчны мэдээллийг хүсч өргөдөл гаргагчид дараах тохиолдолд татгалзсан хариу өгч болно. Үүнд: а. Хүсэлтийг хандаж гаргасан албан тушаалтан нь тухайн байгаль орчны мэдээллийг

Get Quote

EARF for AHURP 7 Dec 2017 MON (003)

Байгаль орчны үнэлгээ ба хяналтын хүрээ tТ 9030 moН: Улаанбаатар хотын Орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадвартай хотын

Get Quote

Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн менежментийн …

Ажиллагсад Менежментийн төлөвлөгөө болон холбогдох Гацууртын байгаль орчны бодлого, журмуудаад заасан үүргүүдээ биелүүлэх. Байгаль орчинд бодитоор учирсан болон учирч болзошгүй бүхий л

Get Quote

and товч танилцуулга

Байгаль орчны статистикийн талаарх товч танилцуулга БОСХҮХ: Байгаль орчны статистикийг хөгжүүлэх үндсэн хүрээ (FDES) 2. Environmental Resources and their Use 3. Emissions, Residuals and Waste 4. Disasters and …

Get Quote

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

Үйл ажиллагааны тайлан. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан. Авилгын эсрэг үйл ажиллагаа. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудит ...

Get Quote

Орчин үеийн дэлхийн хотуудын хөгжлийн чиг хандлага …

Учир нь байгалийн баялаг олборлолт үүнээс үүдэлтэй байгаль орчны доройтол нь орон нутгийн эсвэл олон улсын гэж ялгадаггүй, ус, агаарын бохирдол, уур амьсгалын өөрчлөлт нь хил хязгааргүйгээр газар нутаг, хүн амыг хамарч байдаг. Эдгээр тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд олон улсын хамтын ажиллагаа …

Get Quote

2.2 Хөрс

Термокарст (мөсөрхөг цэвдэгт ул хөрс гэсч, нуур үүсэх үзэгдэл)-ын үйл явц нь Байгаль нуурын баруун эргийн Баргажин голын хөндий ба хөндийн хотгор зарим хэсгээр их явагдаж байна. Термокарст нь термокарст нуурууд, намгархаг нам дор газрууд болон хоолой үүсэх явцад илэрдэг. Термокарст хотгорын хэмжээ нь 10-20 м-ээс 150-200 м …

Get Quote

НҮБ-75 Санаачилга. 2020 он ба ирээдүй

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт ба байгаль орчны доройтол; Ядуурал ба тэгш бус байдал; Хүн ам зүйн бүтцэд гарч буй өөрчлөлт; Тоон технологийн хөгжлийн таамаглашгүй шинэ чиг хандлага

Get Quote

Байгалийн Баялгийн Тунхаг

Олборлолт явуулах шийдвэрийг гаргахаас өмнө төр засгаас байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлсийг тооцоолж шийдвэрийн хэлхээг бүхэлд нь нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай.

Get Quote

091. Хөрсний элэгдэл эвдрэл ба бохирдол — Монгол

Хөрсний бохирдол доройтол Энэ зургийн суурь болгож химийн элементүүдийн зөөгдөл, хуримтлалын үйл явцаар зохицуулагдах хөрсөн бүрхэвчийн өөрөө …

Get Quote

Байгалийн доройтол гэж юу вэ?

Экологи гэдэг нь организм ба тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийн процесс юм. Байгалийн доройтол гэж юу вэ? Биоэкологийн амин чухал бодисууд бол ус, хүчилтөрөгч, азот, …

Get Quote

Байгаль орчин-уул уурхай

"Байгаль орчныг хамгаалах хуулийн агуулга нь зорилготойгоо зөрчилдөх; Хянан шалгах тухай хууль, Эрүүгийн хуультай зөрчилдөж байгаа мөн засгийн газрын …

Get Quote

Aarhus Convention in Mongolian

в. Байгаль орчныг бүрдүүлэгч элементүүд, эсхүл тэдгээр элементүүдийн нөхцөл байдлаас, мөн энэ зүйлийн b-д дурдсан хүчин зүйлс, үйл ажиллагаа, арга хэмжээний нөлөөлөлд өртөж байгаа, өртөх магадлалтай хүмүүсийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүний амьдралын нөхцөл, соёлын хүчин зүйлсийн талаарх мэдээлэл

Get Quote

Байгалийн доройтол гэж юу вэ?

Экологи гэдэг нь организм ба тэдгээрийн харилцан үйлчлэлийн процесс юм. Байгалийн доройтол гэж юу вэ? Биоэкологийн амин чухал бодисууд бол ус, хүчилтөрөгч, азот, нүүрстөрөгч, фосфор, хүхэр юм. Дэлхий дээрх нийт хэмжээ тогтмол байдаг эдгээр бодисууд нь янз бүрийн давхарга, хэсгүүдийн бүтцэд нэмэгддэг.

Get Quote

ЕСБХБ БАЙГАЛЬ ОРЧИН БОЛОН НИЙГМИЙН …

c. Байгаль орчны ба нийгмийн асуудлуудыг төслийн циклтай уялдуулах: ЕСБХБ-ны үүрэг хариуцлага 7 . d. ЕСБХБ олон нийтэд тайлагнах ба хариуцлага хүлээх 12 . e. Байгаль орчин ба нийгмийн өндөр ач ...

Get Quote

Байгаль орчны доройтлын 3 төрөл

Байгаль орчны хамгааллын зарчимд хохирлыг бүрэн арилгах зардлыг төлүүлэх гэсэн зарчмыг баримталдаг бөгөөд "Ашиглагч нь хамгаалагч байх", …

Get Quote

ГАЦУУРТЫН УУРХАЙН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД …

судалгааны байгаль орчны үнэлгээний бүрдэл хэсгүүд ба Төслийн тодорхойлолт ХУРААНГУЙ Сентерра Гоулд Монголия ХХК-ийн Гацууртын төсөлд 2014 онд хийсэн Техник, эдийн засгийн

Get Quote

091. Хөрсний элэгдэл эвдрэл ба бохирдол — Монгол

Төрөл бүрийн эрдэс баялгийн нөөц ихтэй Байгаль нуурын сав газрын хөрсөн бүрхэвчийн механик бүрдэл, доройтол, бохирдолд нөлөөлдөг нэг бол уул уурхайн олборлох үйлдвэрүүд бөгөөд тэдгээрийн байрлалыг зураг дээр таних тэмдгүүдээр (ухсан газар, овоолгой, тэгшилж зассан шороо г.м) үзүүлэв.

Get Quote

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН …

iv Байгаль орчны мониторинг ба мэдээлэл v Мэдээллийн хүртээмж,олон нийтийн оролцоо, боловсрол 4.7, 12.8 vi Олон улсын гэрээ, хэлэлцээр, хүлээсэн үүргийн …

Get Quote

Н.Батсуурь:Байгаль хамгаалах ажил цоо шинэ шатанд …

- Байгаль орчны багц хууль батлагдлаа. Багц хуулийн хамгийн гол шинэчлэлт юу вэ? - Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын хууль тогтоомжийн хийдэл, давхардал, зөрчлийг арилгах ажлын хүрээнд тус салбарт мөрдөгдөж байгаа 18 хуулийг нэгтгэн 8 хууль болгож, шинээр 2 хуулийг Улсын Их Хурлын 2012 оны …

Get Quote

MN3.01/11 "УРАНЫ ОЛБОРЛОЛТ, …

ба байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийх үүргээ биелүүлэх боломжгүй болсон тохиолдолд нийгмийг санхүүгийн дарамтаас хамгаалах зохицуулалтыг бий болгосон байх ёстой.

Get Quote

Байгаль орчны доройтол: шалтгаан, үр дагавар, …

Байгаль орчны доройтол нь дэлхийн түвшинд хүрч, дэлхийн гараг дээрх амьдралд заналхийлж буй цогц асуудал юм. Үүний шийдэл нь эдийн засгийн хөгжлийн …

Get Quote

Бүрдүүлэх бичиг баримт | Байгаль орчин, аялал …

Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээний дүгнэлт Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны Байгаль орчны үнэлгээ, аудын хэлтсээс гаргасан үнэлгээ / Анх газар ашиглах эрх авч байхдаа ...

Get Quote

Байгаль орчны доройтол

Аж үйлдвэрийн салбар бол байгаль орчны доройтолд хамгийн их хохирол учруулдаг талуудын нэг юм. хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, хэрэглэгчийн …

Get Quote