call us now! +8615978832153
[email protected]
Shanghai, China.

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 5 сарын 17 …

5 дугаар зүйл. Ургамал ашигласны төлбөр ногдох зүйл 5.1.1.нэн ховор ургамал; 5.1.2.ховор ургамал; 5.1.3.элбэг ургамал. 6 дугаар зүйл. Ус, рашааны нөөц ашигласны төлбөр ногдох зүйл ногдуулна:

Get Quote

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 2 дугаар зүйл. Хууль …

нөөц ашигласны төлбөрөөр орлуулж болно. /Энэ хэсэгт 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/ ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг хувийн өмчит хуулийн этгээдтэй

Get Quote

БАЙГАЛИЙН УРГАМАЛ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ТУХАЙ

Ургамал ашиглагч Монгол Улсын болон гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн /цаашид "иргэн" гэх/ аж ахуйн нэгж, байгууллага төлбөр төлөгч байна. 2. Иргэн, аж ахуйн …

Get Quote

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт ... дамжуулан борлуулсан тухайн бүтээгдэхүүнд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулахад өмнөх шатанд борлуулсан ...

Get Quote

БАЙГАЛИЙН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ …

Төлбөр тооцох үзүүлэлт: - нягт болон сийрэг шоо метр Ойн нөөц ашигласны төлбөр ногдох зүйл Ойн дагалт баялгийн нөөц самар, мөөг, …

Get Quote

ЭКСПОРТОД ГАРГАСАН АШИГТ МАЛТМАЛЫН …

"Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн хувийг тооцох, төлбөр ногдуулах аргачлал"-ыг 1 дүгээр хавсралтаар, "Гадаадын зах зээлд борлуулсан нүүрсэнд ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр ногдуулах борлуулалтын үнэлгээ тооцох аргачлал"-ыг хавсралтаар тус тус баталсугай. дугаар

Get Quote

Сангийн сайдын 2016 оны 01 сарын 14-ний өдрийн 17 тоот тушаалын 1-р хавсралт . АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР, АШИГЛАЛТЫН БОЛОН ХАЙГУУЛЫН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ОРЛОГООС ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ШИЛЖҮҮЛЭГ ...

Get Quote

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 2 дугаар зүйл. Хууль …

нөөц ашигласны төлбөрөөр орлуулж болно. /Энэ хэсэгт 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрийн хуулиар нэмэлт оруулсан/ ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордыг …

Get Quote

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн журмыг …

Засгийн газрын өнөөдрийн хуралдаанаар, Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийг тооцох, төлбөр ногдуулах, тайлагнах, төлөх журмыг шинэчлэв. Холбогдох хууль, дагалдах журмын дагуу уул ...

Get Quote

Байгалийн Баялгийн Тунхаг

нөөц баялгийн үнэ цэнийг иргэдийнхээ төлөө тогтвортой хөгжил цэцэглэлт болгон хувиргахын тулд төр засгаас гаргадаг шат дараалсан шийдвэр байдлаар боловсруулав. Үүнийг эхлээд хайгуул,

Get Quote

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн үлдэгдэл 44.1 …

Харин Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд заасны дагуу нөөц ашигласны төлбөрийн орлого 2018 онд 86 тэрбум, 2019 онд 94 тэрбум, 2020 онд 112 тэрбум төгрөг болж нэмэгджээ. Хуулийн дагуу жил бүр 25-34 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хөрөнгийг байгаль хамгаалах, нөхөн сэргээхэд зарцуулах ёстой …

Get Quote

3.1.1.Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн дагуу ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрөөс Тогтворжуулалтын санд холбогдох орлогыг шилжүүлсний дараа үлдсэн ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн орлогоос Мега төслүүдээс төвлөрсөн орлогыг хассан зөрүүний 30 хувийг холбогдох аймаг, …

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ …

НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨР БОЛОН ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨЛБӨРИЙГ ТӨЛӨХ, ХУВААРИЛАХ, ЗАРЦУУЛАХ ЖУРАМ Нэг. Нийтлэг үндэслэл 1.1. Энэхүү журмын зорилго нь газрын тосны нөөц ашигласны төлбөр болон хайгуул, ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах үйл …

Get Quote

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны …

Жишиг үнэ тогтоож байгаа нөхцөл байдал. АШИГТ МАЛТМАЛЫН НӨӨЦ АШИГЛАСНЫ ТӨЛБӨРИЙН ХУВИЙГ ТООЦОХ, ТӨЛБӨР НОГДУУЛАХ АРГАЧЛАЛ. …

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ …

"Нөөц ашигласны төлбөр болон тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийг төлөх, хуваарилах, зарцуулах журам"-ыг хавсралт ёсоор баталсугай. 2. Энэхүү журмын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Уул уурхай ...

Get Quote

Агнуурын нөөц ашигласны төлбөр by dagii dagii

Detail 4 Төлбөр, хураамжийг тооцох үзүүлэлт Агуулга Хуулийн зорилт Төлбөр,хураамж төлөгч, түүнийг бүртгэх Төлбөр, хураамжийг тооцох үзүүлэлт Төлбөр, хураамжийн …

Get Quote

УУЛ УУРАЙН САЛБАРЫН Х ӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ

• Мьянмар, Нигер, Сьерра-Леон, Гана, Танзани, 3/13/2018 3. i. Нөхцөл байдлыг бодитой үнэлсэн байдал ... ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр, татварыг заасан

Get Quote

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН АУДИТЫН ТАЙЛАН

сая төлөвлөснөөс 330.3 сая, ахуйн хэрэглээний усны нөөц ашигласны төлбөр орлого 5.5 сая төлөвлөснөөс 9.4 сая төгрөг нийт 678.8 сая төгрөгийн орлого төлөвлөснөөс, 869.0 сая

Get Quote

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ 2012 оны 5 сарын 17 …

2.1.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. 3 дугаар зүйл. Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуулийн үйлчлэх хүрээ

Get Quote

Татварын ерөнхий газар

Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөрийн тайлан /ТТ-15/ Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тайлангийн маягт батлах тухай Ус бохирдуулсны төлбөрийн тайлан ТТ-25 Ашигт малтмал, газрын тосны хайгуул, олборлолт эрхэлдэг аж ахуйн нэгжийн орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлсэн татвар, хураамжийн тайлан

Get Quote

Татварын Ерөнхий Газар

Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай АЖ АХУЙН НЭГЖИЙН ОРЛОГЫН АЛБАН ТАТВАРЫН ТУХАЙ /Шинэчилсэн найруулга/ Энэ хуулийг 2020 оны 01 дүгээр сарын …

Get Quote

2 дугаар зүйл.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж 2.1.Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хууль тогтоомж нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Байгаль орчныг хамгаалах хууль, Татварын ерөнхий хууль, энэ хууль болон эдгээртэй нийцүүлэн гаргасан хууль тогтоомжийн бусад актаас бүрдэнэ. Хэвлэх

Get Quote

3.Ус ашигласны төлбөрийн хувь, хэмжээг энэ зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан хязгаарт багтаан Засгийн газар, рашаан ашигласны төлбөрийн хэмжээг мөн зүйлийн 2 дахь …

Get Quote

1. Байгалийн ургамлын нөөц ашигласны төлбөрийн орлого: 15 хувь: 2. Ан амьтны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого: 50 хувь: 3.Газрын нөөцийн төлбөрийн …

Get Quote

ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВНА | Байгаль орчин, аялал …

4 дүгээр зүйл.Төлбөр төлөгч, түүнийг бүртгэх 5 дугаар зүйл.Төлбөр ногдох зүйл, төлбөрийн хэмжээ 5.2.1.нэн ховор ургамал, амьтны нөөц ашиглан гаргаж авсан бүтээгдэхүүн борлуулсны орлогын 2.5 хувь ;

Get Quote